Psychotherapie

Psychotherapie

Psychotherapie richt zich op mensen die al langere tijd problemen ervaren op verschillende levensgebieden. Vaak zijn deze problemen het resultaat van onbewuste patronen die in een eerdere levensfase zijn ontwikkeld. Psychotherapie richt zich op je huidige levenssituatie maar neemt hierbij ook de persoonlijke levensgeschiedenis in beschouwing. Het doel van psychotherapie is om via een gesprekstherapie gericht op het doorvoelen van je emoties en je klachten te verminderen of verhelpen.

Aanbod

Ik bied behandeling aan mensen met een persoonlijkheidsstoornis, ADHD, PTSS, Angststoornis, Depressie.

De problematiek mag variƫren van angst- en somberheidsklachten (depressie, bipolariteit), tot bijvoorbeeld identiteitsvraagstukken, persoonlijkheidsproblematiek (cluster a, b en c) en trauma. Maar ook met verslavingsgerichte problemen, AD(H)D, genderidentiteitproblemen, psychische stoornissen door een somatische aandoening, seksuele problemen en slaapstoornissen kun je bij mij terecht voor behandeling.

Ik hanteer een eclectische benadering; maak gebruik van meerdere invalshoeken wat betreft psychotherapeutische technieken en methodieken. Ik ben geregistreerd Schematherapeut en EMDR Practitioner, en zal me vooral richten op de inzet van deze technieken. Ik maak echter ook gebruik van invloeden uit de EFT, MBT en TFP.

In contact zal ik er alles aan doen om de ontstaansgeschiedenis van je klachten te ontrafelen en eventuele diepgewortelde patronen en negatieve kernopvattingen bloot te leggen. Vervolgens gaan we proberen de actuele pijn vanwege vroegere emotionele tekorten en nare gebeurtenissen te verzachten en ga ik je leren meer gezonde manieren van coping te ontwikkelen, zodat de ervaren kracht en zelfliefde toenemen en psychische klachten afnemen.

Contra-indicaties

De contra-indicatie zit hem niet perse in de eventuele stoornis. Ik werk niet samen met crisisdienst, huisartsenpost en/of SEH. Bij mij in de praktijk kun je niet terecht wanneer je crisisgevoelige problematiek hebt, waarbij bijvoorbeeld acting-out gedrag en suicidaliteit voorkomt, wat meer aandacht en holding vraagt dan ik kan bieden.