Werkwijze

Kennismakingsgesprek

Wanneer je denkt dat ik je mogelijk kan helpen en je bij mij een behandel- of coachingstraject denkt te willen gaan volgen, plannen we eerst samen een vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek.

Verwijzing nodig?

Wanneer dit van beiden kant goed voelt plannen we een eerste sessie in. Wanneer je voor coaching kiest, kunnen we zo’n gesprek direct plannen. Uiteraard spreken we samen af waar je aan wil gaan werken. In het geval van psychotherapie dient er eerst een door je huisarts ondertekende verwijzing voor specialistische ggz (sggz) te komen, met daarop een vermoeden van een DSM-V stoornis.

Intake en Diagnostiekfase

De intake en diagnostiekfase zal 2-4 gesprekken duren. In deze fase onderzoeken we wat jouw klachten zijn, hoe we het ontstaan en de actuele uitingsvormen ervan kunnen begrijpen en of en hoe we hier samen aan kunnen gaan werken. Zo ontstaat een op maat gemaakt behandelplan.

Adviesgesprek

In dit gesprek wat hierna volgt, bespreken we samen of behandeling bij mij passend is. Wanneer dit niet het geval is, zal ik helpen met het meedenken waar dit dan wel geschikt zou zijn. Als we het beiden inhoudelijk zien zitten, stellen we samen een behandelplan op. Hierin staan ondermeer je klachten en de oorsprong ervan genoemd, de diagnose van waaruit we zullen gaan werken, de geschatte tijdsduur van de behandeling, de behandeldoelen waaraan we gaan werken en in welke frequentie we af zullen gaan spreken.

Behandeltraject

Wanneer we het samen eens zijn over het behandelplan, kan er gestart worden met het behandeltraject. We zullen samen regelmatig evalueren en waar nodig inhoudelijk bijstellen.

Gesprekslocaties

Op dit moment spreek ik op donderdagen en vrijdagen af. Ik heb momenteel twee gesprekslocaties in Tilburg:

-Grebbe 38 &

-Ringbaan Oost 8-15.