Tarieven en Vergoeding

PSYCHOTHERAPIE

Contractvrij werken

Reflektor heeft enkel een contract met Menzis (hieronder vallen ook: Anderzorg, HEMA en VinkVink),  a.s.r., Zorg en Zekerheid (hieronder valt ook: AZVZ) & DSW (hieronder vallen ook: InTwente en Stad Holland). Facturering gaat dan rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.

Met de andere zorgverzekeraars heeft Reflektor (nog) geen contract. Dit houdt voor u in dat u de rekening van een behandeling rechtstreeks toegestuurd krijgt en dient te betalen. U kunt de gemaakte kosten dan zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

Verwijzing

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding door uw zorgverzekeraar dient u een geldige verwijzing van uw huisarts te hebben voor Specialistische GGZ (SGGZ). De datum van de verwijzing dient vóór de eerste afspraak te liggen. In de verwijzing dient het vermoeden van een DSM-5 stoornis te staan, de naam van uw verwijzer en de AGB code van uw verwijzer (zie tabblad Contact).

Vergoeding

Bij een geldige verwijzing wordt de behandeling geheel of voor een deel vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Om voor een vergoeding van je zorgverzekeraar in aanmerking te komen dient er verder sprake te zijn van een vergoede DSM 5-classificatie. Na het intakegesprek wordt duidelijk of dit het geval is. In hoeverre uw zorgverzekeraar de kosten van de behandeling vergoedt is afhankelijk van uw polis. Vergoedingen van de kosten variëren tussen de 65% (budget polis) tot 100% (zuivere restitutie polis). Daarnaast verbruikt u uw eigen risico.

De vergoeding voor behandeling in de GGZ valt onder het eigen risico (per kalenderjaar). Voor 2024 is dit minimaal 385 euro. Dit wordt altijd eerst in rekening gebracht door de zorgverzekeraar.

Eigen Bijdrage

Reflektor werkt dus contractvrij en heeft met de zorgverzekeraars dus geen contractafspraken. Dit betekent dat je elke maand zelf een factuur ontvangt. Deze declareer je vervolgens bij je zorgverzekeraar. Als er een verschil is in het factuurbedrag en de bijdrage door de zorgverzekeraar dien je het verschil zelf te betalen: dat heet ‘een eigen bijdrage’. Je bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling.

Welk percentage je eventueel zelf moet betalen, is afhankelijk van je zorgverzekeraar en welke polis je hebt. De vergoeding kan variëren tussen de 51 en 100% van het NZA-tarief. Er kunnen grote verschillen bestaan tussen een restitutiepolis en een naturapolis.

Bij een restitutiepolis kan de vergoeding variëren van 75% van het NZA-tarief tot de volledige 100% van het NZA-tarief. Bij een naturapolis kan dit vergoedingspercentage variëren tussen 51-75% van het NZA-tarief. Het is dus belangrijk dat je zelf vooraf, bij je zorgverzekeraar nagaat welk percentage van mijn declaratie in jouw geval vergoed wordt en welk deel je zelf moet bijbetalen.

In dit document of op www.eiswijzer.nl kun je je polis terugvinden om in te kunnen schatten wat de eigen bijdrage zal zijn.

Tarieven

Reflektor hanteert de door de Nederlandse zorg Autoriteit (NZA) vastgestelde tarieven. Voorbeelden van deze tarieven zijn:

-Een diagnostiekconsult van 60 minuten, waarvan sprake is tijdens de intake- en diagnostiekfase: 211,06 euro

-Een behandelconsult van 45 minuten: 156,72 euro

-Een behandelconsult van 60 minuten: 186,80 euro

In deze bedragen zijn ook alle werkzaamheden opgenomen die als indirecte tijd worden beschouwd, zoals het uitwerken van diagnostiek, het schrijven van rapportages, administratie, huisartsenbrieven, etcetera.

-No show: Mocht je verhinderd zijn, zorg dan dat je minimaal 24 uur van tevoren de afspraak annuleert. Gebeurt dit niet, dan ben ik genoodzaakt om de helft van de sessie in rekening te brengen. Dit bedrag kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

COACHING

Coaching wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en is btw (21%) belaste zorg. Regelmatig komt het voor dat de werkgever de kosten (deels) vergoed.

-De kosten voor 60 minuten coaching zijn: 155 euro.

-No show: mocht je verhinderd zijn, zorg dan dat je minimaal 24 uur van tevoren de afspraak annuleert. Gebeurt dit niet, dan ben ik genoodzaakt om de helft van de sessie in rekening te brengen.

Tot slot

Het advies is van tevoren goed bij uw zorgverzekeraar en/of werkgever te informeren welk gedeelte van de kosten vergoed zal worden.