Psychotherapie

Psychotherapie richt zich op mensen die al langere tijd problemen ervaren op verschillende levensgebieden. Vaak zijn deze problemen het resultaat van onbewuste patronen die in een eerdere levensfase zijn ontwikkeld. Psychotherapie richt zich op je huidige levenssituatie maar neemt hierbij ook de persoonlijke levensgeschiedenis in beschouwing. Het doel van psychotherapie is om via een gesprekstherapie gericht op het doorvoelen van je emoties je klachten te verminderen of verhelpen.

Ik hanteer een eclectische benadering; maak gebruik van meerdere invalshoeken wat betreft psychotherapeutische technieken en methodieken. Ik ben geregistreerd Schematherapeut en EMDR Practitioner, maar maak ook gebruik van invloeden uit de EFT, MBT en TFP.